PODUSZKOWCE  REKREACYJNO-SPORTOWE
  
HOME  OFERTA GALERIA TECHNIKA LINKS KONTAKT
   
RODZAJE NAPĘDÓW
 

NAPĘD POJEDYNCZY Z ROZDZIAŁEM STRUMIENIA POWIETRZA
Napęd stosowany w małych poduszkowcach rekreacyjnych.
Jeden silnik napędza jeden wentylator.
Strumień powietrza tłoczony przez wentylator rozdzielony jest na strumień główny - wytwarzający ciąg poziomy, oraz strumień dodatkowy zasilający system unoszenia poduszkowca. Zaletą jest prostota konstrukcji i obsługi. Wadą tego systemu jest niska sprawność hydrauliczna  napędu 50-60%.
Co oznacza, że ~50-40% mocy silnika zamieniona zostaje na ciepło i hałas.
Wynika to z rozbieżnych wymagań jakie musi spełnić jeden wentylator. Wentylator jako napęd poziomy powinien wytwarzać ciąg, który jest funkcją prędkości i masy powietrza,  natomiast napęd unoszenia wymaga sprężenia powietrza. Stąd charakterystyki pracy wentylatora leżą poza obszarem o optymalnej sprawności. Stosowanie tego układu w większych poduszkowcach wiąże się z dużym zużyciem paliwa i emitowanym hałasem.
 [1]   [2]   [3]  


 
NAPĘD ODDZIELNY PODWÓJNY

Był to pierwszy rodzaj napędu zastosowany w poduszkowcach.
Obecnie można go spotkać we wszystkich rodzajach i wielkościach poduszkowców.
Jeden silnik napędza śmigło (często otunelowane)  i stanowi z nim zespół napędu poziomego. Drugi mniejszy silnik wraz z wentylatorem - stanowi zespół napędu unoszenia.
Zaletą jest wysoka sprawność  śmigła jako napędu poziomego oraz możliwość optymalizacji obszaru pracy wentylatora unoszenia. Dzięki temu zapotrzebowanie mocy do tego rodzaju napędu jest niższe.
Wadą jest konieczność stosowania dwóch silników co powoduje często wzrost całkowitej masy napędu. Układ ten jest często  stosowany w poduszkowcach wyścigowych oraz w średnich i dużych poduszkowcach. Ogólna możliwa sprawność napędów 70-75%
[1]   [2]  
[3]  


 
NAPĘD POJEDYNCZY ROZDZIELONY

Ze względu na bardziej złożony układ przeniesienia napędu system stosowany w średnich i dużych poduszkowcach. Przy czym w dużych i bardzo dużych poduszkowcach system ten bywa często  zwielokrotniony.
Jeden silnik poprzez sprzężenie mechaniczne lub hydrauliczne napędza jednocześnie śmigło napędu poziomego oraz wentylator napędu unoszenia.
Zaletą jest możliwość zastosowania jednego silnika a jednocześnie uzyskania wysokich sprawności  napędu poziomego oraz napędu unoszenia 70-75%. Dzięki temu system ten przy porównywalnej niezawodności ma niższe zapotrzebowanie mocy napędowej oraz niższą hałaśliwość w porównaniu z napędem pojedynczym o rozdzielonym strumieniu powietrza.
Wadą jest  nieco bardziej rozbudowany układ przeniesienia napędu.
[1]   [2]   [3]  
[4]   [5]  

  NAPĘD WIELOKROTNY

Dwa (lub więcej) silniki poprzez sprzężenie mechaniczne lub hydrauliczne napędzają jednocześnie śmigła napędu poziomego oraz wentylatory napędu unoszenia. Ze względu na złożony układ mechaniczny system stosowany w dużych i bardzo dużych poduszkowcach.
Główną zaletą systemów zwielokrotnionych jest wysoka niezawodność pojazdu, ponieważ awaria jednego silnika nie powoduje unieruchomienia pojazdu a jedynie obniżenie takich parametrów jak prędkość postępowa czy udźwig.
Wadą jest złożony i drogi mechaniczny układ przeniesienia napędu.
[1]  
[2]   [3]  

Opracowanie merytoryczne i grafika mgr inż. Jerzy Woźniak
Informacje te były prezentowane od 2002 roku w serwisie
www.hovertour.idl.pl